Banner In Tem Nhan Binh Duong Phuoc Khoi (2)
Banner In Tem Nhan Binh Duong Phuoc Khoi (1)
Banner In Tem Nhan Binh Duong Phuoc Khoi (3)
Banner In Tem Nhan Binh Duong Phuoc Khoi (4)
Banner In Tem Nhan Binh Duong Phuoc Khoi (5)
Banner In Tem Nhan Binh Duong Phuoc Khoi (6)
Banner In Tem Nhan Binh Duong Phuoc Khoi (2)
Banner In Tem Nhan Binh Duong Phuoc Khoi (1)
Banner In Tem Nhan Binh Duong Phuoc Khoi (3)
Banner In Tem Nhan Binh Duong Phuoc Khoi (4)
Banner In Tem Nhan Binh Duong Phuoc Khoi (5)
Banner In Tem Nhan Binh Duong Phuoc Khoi (6)
In Tem Nhan Binh Duong Phuoc Khoi Logo

Loại hình cty: Nhà sản xuất
SP/ DV chính: In ấn
Năm thành lập:2015
Mã số thuế:3702400332
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:Bí mật/ không public
Thị trường chính:Toàn quốc
Chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giải thưởng,…
Năng lực công ty