Giấy in lương bảo mật

In giấy lương bảo mật nội dung theo yêu cầu,

GiẤy In lương bảo mật
GiẤy In lương bảo mật

2 liên giấy dùng cho máy in kim tuỳ theo loại máy liên hệ 0987188182